Do you speak Cantonese?   Grammar Point 你說廣東話嗎?
  Ni3 shuo1 Guang3 dong1 hua4 ma5?  
Do you speak Mandarin?   Grammar Point 你說普通話嗎?
  Ni3 shuo1pu3 tong1 hua4 ma5?  
Goodbye. 再見。
  zai4 jian4.  
I am a doctor. 我是醫生.
  wo3 shi4 yi1 sheng1.  
I am a medical student. 我是醫學院學生.
  wo3 shi4 yi1 xue2 yuan4 xue2 sheng1.  
Please repeat once more. 請你再說一次。
  qing3 ni3 zai4 shuo1 yi2 ci4.